മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സൌജന്യ യുഎസ്എ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്

0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്

ഗാർഡറുകളുമായി വുമൺസ് ഡ്യുവൻസുള്ള സ്പോളസ്ഫുൽ കോഴ്സ്ലെറ്റ് അഡ്വോർ

ഗോർഡേഴ്സുമായി ചേർന്ന്, വുമൺസ് ഡ്യുവൻസുള്ള സ്പോളസ്ഫുൽ കോഴ്സ്ലെറ്റ് ആഡോറിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. ലിയ ലുക്ക് ഗ്ലാസ് സൺഹൗട്ടിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആധുനിക ഗ്ലക്ക് ലൈനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്ട്രോപ്രസ് ബ്രാ ഒരു ചക്കിപ്രഭാവം കൊണ്ട് ഉയർന്നുവരുന്നു, അത് അരക്കെട്ടിനുമുകളിൽ കുതിച്ചുചാടാനും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഗാർഡറുകളുമായി ഒത്തു ചേരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള നീണ്ട സ്ട്രോപ്പ് പ്രഭാവം തുടരുകയുമാണ്. ഈ ഉഗ്ര വിളംബരം കളിപ്പാട്ടത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവയാണ്, പക്ഷേ ഒരു വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്വെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കറുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പെയ്ത് ലേസ് ജി സ്ട്രിംഗ് വരുന്നു.

[സ്റ്റോക്കിംഗ് ചെയ്യാത്തത്]

നിറം: കറുപ്പ്. വലുപ്പം: S, M, L.

ചുവടെ വലുപ്പ ചാർട്ട് കാണുക.

1- XXX ബിസിനസ് ദിവസങ്ങളിൽ കപ്പലുകൾ.


നിറം
കറുത്ത
വലുപ്പം

Subscribe