മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സൌജന്യ യുഎസ്എ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്

0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്

വില്പനയ്ക്ക്

IS-Full Size Sheet ലിംഗീയ് സാറ്റിന്റെ സിൽക്ക് & മൃദുവായ 600TC സെറ്റ് ചെയ്യുക

മുഴുവൻ സൈസ് ഷീറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ലുസൈസ് ലിംഗീ Satin തുണികൊണ്ടുള്ള സെറ്റ് ~ പെട്ടെന്നു കയറ്റി അയയ്ക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ലുസിയസ് 600 ടിസി യഥാർത്ഥ ലിഞ്ചി സാനിൻ തുണികൊണ്ടുള്ള ഷീറ്റ് സെറ്റുകൾ. ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ചി സാറ്റിൻ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ഉയർന്ന സ്കെയിലാണ്, നൂതന നൂതന എണ്ണം, സൂപ്പർ മൃദു, ഗംഭീരവുമായ ചമ്മ്യൂസി സാറ്റിൻ. ഞങ്ങളുടെ ലിംഗറി സാറ്റിൻ കഴുകാവുന്ന മിഴിവേറിയ റേയോൺ / പോളിസ്റ്റർ / സ്പാൻഡെക്സ് സാറ്റിൻ ആണ്. ഇത് മൃദുവായ കൈ സാറ്റിൻ ആണ്. അത് വളരെ ശുദ്ധമായ സിൽക്ക് ചർമസേനക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടന്നുപോകാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള വിലയേറിയ "യഥാര്ത്ഥ" ലിഞ്ചി ഗ്രേഡ് സാറ്റിൻ ബ്ലഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ലിംഗറിയിലെ ഒരു ഏകീകൃത ശേഖരം മാത്രമായിരിക്കും. ഈ മൃദുലമായ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചർമ്മം നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന് എതിരാണ്. ഒരു ഷീറ്റ് സെറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അടിയിൽ ഷീറ്റ്, ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് ഷീറ്റ്, രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിത്ര കേസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിറങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ചിത്രങ്ങളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

നിറം
ചുവപ്പ് (7)
വാനില മുത്ത് (10)
വെള്ള നിറം (2)
കറുപ്പ് (17)
വൈൻ (22)
പെറ്റൽ പിങ്ക് (23)
പർപ്പിൾ (86)
ബേബി ബ്ലൂ (14)
ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ (93
സാരങ്കൽ (47)
വലുപ്പം

Subscribe